Ανάδειξέ το – Κυριάκος Σουλιώτης, Δημοκρατία, Πολίτες και Πολιτική Υγείας

Ο Κυριάκος Σουλιώτης είναι Επίκουρος καθηγητής Πολιτικής της Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και μας μιλάει για το βιβλίο “Δημοκρατία, Πολίτες και Πολιτική Υγείας”, των εκδόσεων Παπαζήση, ένα συλλογικό έργο για τη δεθνή συμμετοχή των πολιτών, για τη χάραξη της πολιτικής της υγείας.

Αφετηρία της συγγραφής του ανά χείρας τόμου αποτέλεσε η ανάγκη να καλυφθεί ένα τεράστιο κενό τόσο της σχετικής βιβλιογραφίας όσο και της πρακτικής που εφαρμόζεται στη χάραξη πολιτικής υγείας: το κενό-έλλειμμα δημοκρατίας στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις στην πολιτική υγείας, η οποία, ούτως ή άλλως συνιστά ένα πεδίο δημόσιας πολιτικής με σημαντική διείσδυση σε πολλές πτυχές της κοινωνικής ζωής.

Ο τόμος περιλαμβάνει είκοσι έξι κεφάλαια και διαχωρίζεται σε τρία μέρη, τα οποία αναφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό εξειδικεύεται σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, στους εμπλεκόμενους φορείς και ενώσεις, γνωστούς και ως ομάδες πίεσης και συμφερόντων, και στους ίδιους τους ασθενείς, οι οποίοι, σύμφωνα με τη γενική αντίληψη που απορρέει από το περιεχόμενο του βιβλίου, (πρέπει να) βρίσκονται στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής υγείας.

Προσεγγίζοντας το θέμα της δημοκρατίας και της συμμετοχής στη χάραξη πολιτικής υγείας με τη μεγαλύτερη δυνατή διεπιστημονικότητα, όπως άλλωστε αυτή προκύπτει από τις διαφορετικές επιστημονικές αφετηρίες και οπτικές των σαράντα ενός συγγραφέων, σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να αποτελέσει το έναυσμα για έναν ευρύτερο διάλογο αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων πολιτικής υγείας, στο πλαίσιο του οποίου οι πολίτες θα τεθούν στο επίκεντρο

Παρακολουθήστε το Ανάδειξέ το κάθε Τρίτη στις 21:00 από το SBC, είτε τηλεοπτικά, είτε διαδικτυακά www.sbctv.gr!