Η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας και τρόποι αλλαγής

Οι καθηγητές Δρ. Νίκος Κυριαζής και Δρ. Χάρης Βλάδος μοιράζονται μαζί μας την πολύτιμη άποψη και συμβουλή τους για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσει η Ελλάδα να ξεπεράσει την κρίση!

Χρειαζόμαστε μία οικονομία της αγοράς με την ύπαρξη ενός κράτους με ένα ρόλο στρατηγικό, χρειαζόμαστε ένα θεσμικό πλαίσιο σταθερό, ένα σαφές φορολογικό σύστημα, να έχει έναν μακροπρόθεσμο ορίζοντα και πολύ χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, ειδικά για αυτούς που παράγουν, μισθωτούς και επιχειρηματίες, χρειαζόμαστε εξορθολογισμό και αναδιοργάνωση των μηχανισμών διαχείρισης στο δημόσιο και αναθεώρηση των κεντρικών αξιών μας.

Δείτε το video που ακολουθεί!

Παρακολουθήστε το Ανάδειξέ το κάθε Τρίτη στις 21:00 από το SBC, είτε τηλεοπτικά, είτε διαδικτυακά www.sbctv.gr!