Ανάδειξέ το – Ελλάδα Παντού

Ο Θωμάς Σοπιλίδης, εκπρόσωπος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ελλάδα Παντού, μιλάει στην Άννα Νικολαίδη για τις σημαντικές δράσεις του σε όλο τον κόσμο!

Το όραμα της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. “Ελλάδα Παντού” είναι η ομογενοποίηση της Ελληνικής Διασποράς και των φιλελλήνων, μέσω των ομώνυμων φεστιβάλ «Ελλάδα Παντού».

Φιλοδοξούν να αποτελέσουν την «συγκολλητική ουσία» μεταξύ φορέων και ανθρώπων μέσα στην Ελληνική διασπορά.

Τα φεστιβάλ «Ελλάδα Παντού» θα πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες ( και στη συνέχεια εκτός Ευρώπης), και έχουν στόχο να συνενώσουν το ανεκμετάλευτο κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό κεφάλαιο αυτών των χωρών, και φυσικά να δημιουργήσουν ένα ισχυρό δεσμό με την Ελλάδα σε θέματα Πολιτισμού, προβολης και πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών.

Το όραμα τους το έχουν ήδη αφουγκραστεί πολλοί φορείς, ιδιώτες, σύλλογοι , ομοσπονδίες, συνεταιρισμοί στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, και αναμένεται να συνεργαστούν ώστε μέσα στο 2015 – 2016 να πραγματοποιηθούν διάφορες συνεργατικές εκδηλώσεις ως προπομποί των φεστιβάλ “Ελλάδα Παντού”.

Για να πραγματοποιήσουν το όραμά τους, τηρούν αποστάσεις ασφαλείας από πολιτικά κόμματα, συντεχνίες, και κάθε άλλου είδους οργανωμένα συμφέροντα τα οποία μπορούν να «χρωματίσουν» να καπηλευτούν ή και να “καπελώσουν” τις δράσεις και τις προσπάθειές τους.

Παρακολουθήστε το Ανάδειξέ το κάθε Τρίτη στις 21:00 από το SBC, είτε τηλεοπτικά, είτε διαδικτυακά www.sbctv.gr!