Ανάδειξέ το – Δρ. Δημήτρης Αρβανιτάκης, Εκδόσεις Μουσείου Μπενάκη

Ο Δρ. Δημήτρης Αρβανιτάκης είναι υπεύθυνος των εκδόσεων του Μουσείου Μπενάκη και μας μιλάει για τις εξαιρετικές συλλογές του Μουσείου.

Πρόκειται για  µια σειρά βιβλίων, τα οποία αποτελούν αποκλειστικές εκδόσεις του Μουσείου Μπενάκη ή εκδόσεις που πραγµατοποιήθηκαν από το Μουσείο σε συνεργασία µε άλλους φορείς.

Συναντήστε τις εκδόσεις στο www.benaki.gr

Παρακολουθήστε το Ανάδειξέ το κάθε Τρίτη στις 21:00 από το SBC, είτε τηλεοπτικά, είτε διαδικτυακά www.sbctv.gr!